Νέο scanner από Smart Οptics θα είναι διαθέσιμο τον Αύγουστο του 2023.

Σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες.