Το smart optics mini θα είναι διαθέσιμο από τον Αύγουστο!
Μπορείτε να κάνετε τώρα την προπαραγγελία σας
στο τηλ. 2310 204000.
Δείτε τα χαρακτηριστικά του στο link που ακολουθεί.

https://www.smartoptics.de/en/dental/smart-optics-mini/?fbclid=IwAR0m7qY7N61q9Znd2PHXdYZP1diAdyFpfT-ZvhSC5KffSGA3mCGrWuYja-c

soon