ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ

Αργυροπαλλαδιούχα κράματα για ακρυλικές εργασίες.

Χρυσοπλατίνες για ακρυλικές εργασίες.

Παλλαδιούχα κράματα για κεραμικές εργασίες.

Χρυσοπλατίνες για κεραμικές εργασίες.